FAQ


 

Kas ir lambda λ?
λ ir siltumvadītspējas koeficients. Tas raksturo materiālu. Jo mazāks λ rādītājs, jo labākas ir materiāla izolācijas spējas – tas laiž cauri mazāk siltuma. Lambda rādītājs tiek izteikts ar [W/mK]. Šis koeficients ir jāsaprot kā siltuma daudzums, kas izteikts [W] (vatos) stundā – kas iziet cauri 1 metru [m] biezam un 1 m2 lielas virsmas slānim, pie temperatūras starpības abu materiālu pusēs viena grāda [K] (Kelvina grāds) apmērā. URSA izstrādājumiem šis koeficients atrodas diapazonā 0,031÷0,045.

 

Kas ir siltuma pretestība R?
Siltuma pretestība R raksturo noteikta biezuma materiālu. Jo augstāka ir siltuma pretestības vērtība, jo labākas izolācijas īpašības piemīt slānim. R tiek izteikts kā [m2K/W]. Jo labāka ir lambda (zemāka) un lielāks materiāla biezums, jo labāka ir slāņa siltuma pretestība. Siltuma pretestības R vērtības URSA vatei atrodas diapazonā 1,11 ÷ 6,45.

 

Kas ir siltuma caurlaidības koeficients U?
Siltuma caurlaidības koeficients U raksturo attiecīgo būves norobežojošo konstrukciju. U tiek izteikts kā [W/m2K]. Jo zemāka U vērtība, jo labākas ir izolācijas īpašības (mazāki enerģijas zudumi caur attiecīgo konstrukciju). U maksimumu atsevišķām starpsienām nosaka attiecīgais Būvniecības Ministra rīkojums (tā saucamie Tehniskie Noteikumi), kas nosaka projektēšanas vadlīnijas un, piemēram, slīpajiem jumtiem no 2017.gada tas ir 0,18 [W/m2K], bet no 2021. gada būs 0,15 [W/m2K]

 

Kā blīvums ietekmē vates parametrus?
Vates blīvums ir sekundārs parametrs. Vates pamatparametri ir siltuma caurlaidības koeficients un skaņas absorbcijas koeficients. Stikla vates izstrādājumu priekšrocība ir tā, ka ar mazu blīvumu tā sasniedz ļoti labus siltuma un akustiskos parametrus. Stikla vates mazā svara dēļ montāžas darbi norisinās viegli un efektīvi, bet būves konstrukcija netiek būtiski noslogota.

 

Kāpēc netiek uzrādīta siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība konkrētiem izstrādājumiem?
Siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība attiecas uz starpsienas parametriem kopumā, nevis uz atsevišķiem tās elementiem. Praksē nav tādu starpsienu, kas sastāv tikai no vates un līdz ar to U vērtība netiek norādīta.

 

Vai slīpajos jumtos būtu jāizmanto tvaiku izolējošo plēvi?
Jumta hermētisma trūkums nozīmē vēlāku enerģijas zudumu, tāpēc tvaiku izolējošo plēvi jānovieto ļoti hermētiski. Lai nodrošinātu folijas slāņa necaurlaidību, jāizmanto lentes tā savienojumos un saskarē ar sienu/grīdu. Pateicoties hermētismam, tiek arī minimizēts kondensācijas risks vates slānī.

 

Ko darīt, lai vatē neveidotos kondesāts?
Kondensācija vatē ir parādība, kas ir atkarīga no temperatūras starpības telpā un ārpusē, kā arī no gaisa mitruma. No telpas iekšpuses uzliekot hermētisku tvaiku izolējošu slāni, tiek minimizēts kondensāta veidošanās risks. Augstas tvaiku caurlaidības vēja izolācijas izmantošana vates ārpusē ļauj mitrumam, kas uzkrājies, ar laiku iztvaikot.

 

Kāpēc jumtu nevajadzētu izolēt pirms ūdensietilpīgo darbu veikšanas?
Ūdensietilpīgo darbu veikšana bēniņos izraisa ievērojamu gaisa mitruma palielināšanos. Gadījumā, ja jumts ir izolēts ar vati, bet nav vēl pārklāts ar hermētisku tvaiku izolējošu slāni, mitrums nokļūst vilnā, kur pie nelabvēlīgiem nosacījumiem (piemēram, ziemas laikā, kad āra temperatūra ir negatīva, bet telpās tā ir pozitīva) notiek mitruma kondensācija. Tas izraisa vates īslaicīgu samitrinājumu. Ūdens ir vidēji 20 reizes sliktāks izolators nekā vate, tāpēc jebkurš ūdens daudzums vatē noved pie slāņa izolācijas īpašību pasliktināšanās. Vate jāuzstāda telpās pēc ūdensietilpīgo darbu veikšanas. Ūdensietilpīgo darbu veikšana pēc vates uzstādīšanas ir pieļaujama tikai tad, ja vates slāni jau aizsargā hermētisks tvaika aizsargplēves slānis.

 

Kā uzstādīt vati starpsienās?
Uzstādot vati starpsienās, ir vairāki galvenie elementi, kas ir ļoti būtiski. Vatei ir cieši jāaizpilda telpa starp ģipškartona plāksnēm. Vate ir arī tā jāpiegriež, lai tā stingri pieķertos pie tērauda profiliem – katra sprauga veido akustisko tiltu troksnim no blakus telpām. Zem katra no tērauda profiliem (starp profilu un grīdu, sienu, griestiem) ir nepieciešams izmantot URSA TRS akustisko lenti, pretējā gadījumā skaņas izolācija krasi samazināsies.

 

Kādas ir vates izmantošanas starpsienā priekšrocības?
Starpsiena ir ideāla vieta URSA vates pielietojumam. Pateicoties telpas starp ģipškartona plāksnēm aizpildīšanai, mēs iegūstam augstas skaņas izolācijas risinājumu, efektīvi norobežojoties no skaņām blakus telpās. Pateicoties URSA izstrādājumu izmantošanai, ir iespējams sasniegt skaņas izolāciju līdz pat 68 dB! (R'A1). Vate starpsienā ir vienlaicīgi to personu, kas atrodas ēkā, aizsardzība. Izmantojot URSA vati, var sasniegt ugunsizturību līdz EI 120.

 

Kāda biezuma vates slāni vajadzētu izmantot starpsienās?
Vates biezums starpsienā ir atkarīgs no sienas konstrukcijas. Izmantotās vates biezumam jābūt vienādam ar attālumu starp ģipškartona plāksnēm. Pateicoties 100% telpas aizpildījumam ar vati starp plāksnēm, tiek nodrošināts optimāls skaņas izolācijas risinājums pie minimālām finansiālajām izmaksām.